FocusTech là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phần mềm CAD/CAM/CNC - trong hơn 5 năm nỗ lực, FocusTech đã trở thành nhà cung cấp giải pháp CAD/CAM với số lượng sản phẩm đa dạng và đáp ứng đúng nhu cầu của người sử dụng