Trình xem DWG tốt nhất với bạn

Xem tập tin CAD 1 cách dễ dàng và nhanh chóng

Tính tương thích

Mở định dạng tập tin DWG, DXF, DWF và DWT từ phiên bản R12~2013

Dung lượng nhẹ

Nhỏ gọn hơn và nhanh hơn với cùng một giao diện tương tự

Miễn phí

Vẫn hoàn toàn miễn phí cho tất cả các phiên bản ZWCAD

Nhiều tính năng xem hơn

Layer properties management,

on/off, freeze/thaw, lock/unlock

Measure tools

Distance, Area, Mass Properties, List

Properties Palette displays details

 

Measure with snap and

tracking to ensure accuracy

Print with CTB/STB plot styles

Plot to PDF, JPEG and PNG

Đổi mới file so sánh

So sánh và nhận ra sự khác biệt. Với File So sánh, bạn có thể so sánh hai bản vẽ tương tự và làm nổi bật sự khác biệt rõ ràng.

Dù 2D hay 3D 

ZWCAD có thể xem được tất cả

View both 2D objects and 3D models

Zoom and pan, 3D Orbit helps you view with ease

View 3D models in hide mode

 
 

View proxy entity

View image attached

Multi-language fonts support

Từ desktop tới mobile

miễn phí cài đặt với tất cả