Data Link

 

Liên kết với các external table một cách thông minh, để cập nhật dữ liệu đồng bộ và hai chiều.

 

                    

 

Associative Array

 

Tạo thành các Rectangular, Path và Polar Aray các cài đặt linh hoạt và điều chỉnh chúng bằng cách kéo grips.

                       

 

 

CAD Standards

 

Tạo các tệp bản vẽ tiêu chuẩn (.dws) và kiểm tra & sửa chữa các kiểu không chuẩn, để tiêu chuẩn hóa các bản vẽ CAD

 

 

 

 

Flashot

 

Tạo hình chiếu 2D của các đối tượng 3D một cách thuận tiện, giúp bạn không cần chuyển đổi bản vẽ.

 

     

 

 

IFC Import

 

Nhập tệp IFC, xem chi tiết các mô hình và quản lý các đối tượng tốt hơn với bảng cấu chúc IFC.

 

        

 

 

 

Giao diện kết hợp Classic và Ribbon Menu

 

Menu Classic và Ribbon có thể được hiện thị cùng lúc, để đáp ứng các nhu cầu khác nhau và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.