Tổng Quan

FocusTech., JSC được thành lập tháng 3 năm 2011 tại Hà Nội. Ngay từ khi thành lập FocusTech., JSC đã chọn cho mình sứ mệnh học hỏi và truyển tải những ứng dụng công nghệ phục vụ khách hàng qua đó đóng góp vào sự phồn thịnh của xã hội Việt Nam. Sau chặng đường 8 năm phát triển chúng tôi thật sự tin rằng chúng tôi sẽ kiếm được lợi nhuận từ những giá trị chính chúng tôi mang tới cho khách hàng.

 

Giá trị cốt lõi

 

Tầm Nhìn

Với khát vọng vươn lên cùng Việt Nam, FocusTech., JSC phấn đấu trở thành đối tác địa phương lớn và uy tín với các công ty FDI khi đầu tư tại Việt Nam.

 

Sứ Mệnh

Đóng góp vào quá trình vươn lên của Việt Nam trong mắt nhà đầu tư nước ngoài bằng ứng dụng công nghệ và dich vụ chuyên nghiệp.

 

Chặng đường phát triển

 

Sơ đồ tổ chức