Soft-Key Authorization
 
Dongle Authorization
 
 

 

Nâng cấp tới phiên bản mới nhất của ZWCAD

Hướng dẫn này giúp bạn nâng cấp phiên bản ZWCAD của bạn dưới bất cứ phiên bản nào bắt đầu từ ZWCAD+ 2012. Hãy lựa chọn loại ủy quyền hiện tại của bạn.

 
   Upgrade with Soft-Key Authorization 
    Standalone License
    Network License


 
   Upgrade with Dongle Authorization 
  Standalone License
              Keep the Dongle
              Switch from Dongle to Soft-key
 Network License (Switch to Soft-key Only)

Chú ý :

Để nâng cấp chương trình của bạn, bạn cần cài đặt ZWCAD+ 2012 trên thiết bị của mình, không có bản vá cập nhật để nâng cấp trực tiếp ZWCAD tới ZWCAD+. Đối với người sử dụng mạng, bạn cần cài đặt chương trình quản lý mới trong Network license

Với người sử dụng Soft-key, đầu tiên bạn cần quay trở lại với license soft-key cũ, Nếu không khi nâng cấp soft-key mới sẽ hiển thị là không hợp lệ (invalid). Chỉ một trong 2 license có thể được chấp nhận bởi trung tâm bản quyền ZWSOFT trong một lần.

Miễn là bản ZWCAD+ 2012 được kích hoạt, các phiên bản cũ của ZWCAD được cài đặt trên cùng một thiết bị sẽ tự động kích hoạt mà không tốn thêm bất kỳ license nào.

Để cài đặt và kích hoạt issue xin vui lòng tham khảo các ZWCAD + 2012 Quick Start Guide.

Nếu có bất kỳ vấn đề nào trong việc nâng cấp, hãy kiểm tra danh sách FAQ dưới đây:

1.       Làm thế nào để phân biệt được license của tôi là network hay standalone?

2.       Tôi muốn nâng cấp từ bản Standard lên bản Professional có được không?

3.       Tôi muốn bổ sung thêm số lượng bản dùng trong Network license?

4.       Làm thế nào để kiểm tra trạng thái Soft-key (đang miễn phí hay đã được kích hoạt)