\r\n Nâng cấp với phiên bản Standalone

\r\n

\r\n Quan trọng:

\r\n

\r\n 1.       Ổ khóa cứng áp dụng cho tất cả các phiên bản của ZWCAD, bạn không cần thay đổi khóa cứng để nâng cấp, nhưng bạn cần lấy một mã license mới cho nó

\r\n

\r\n 2.       Chúng tôi không cung cấp mạng khóa cứng cho ZWCAD, vì vậy người dùng mạng khóa cứng cũ phải chuyển sang bản quyền Soft-key.

\r\n

\r\n 3.       Bạn cần gửi lại ổ khóa cứng tới đại lý cung cấp. Nếu bạn chuyển từ ổ khóa cứng sang bản quyền Soft-key

\r\n

\r\n Ổ khóa cứng – Standalone License

\r\n

\r\n Có 2 lựa chọn có sẵn dành cho người sử dụng khóa cứng độc lập, bạn có thể giữ khóa cứng và tiếp tục sử dụng nó, hoặc chuyển đổi thành license soft-key

\r\n

\r\n  Giữ khóa cứng

\r\n

\r\n Tiến trình:

\r\n

\r\n 1.       Cung cấp cho đại lý cung cấp với ID trên khóa cứng của bạn

\r\n

\r\n 2.       Lấy mã license gồm 8 ký tự từ đại lý cung cấp.

\r\n

\r\n 3.       Cài đặt ZWCAD

\r\n

\r\n 4.       Sử dụng khóa cứng gốc và mã bản mới để kích hoạt ZWCAD (tham khảo ở hướng dẫn kích hoạt).

\r\n

\r\n Chuyển từ khóa cứng sang Soft-key

\r\n

\r\n Tiến trình:

\r\n

\r\n 1.       Gửi khóa cứng tới đại lý cung cấp.

\r\n

\r\n 2.       Lấy một mã soft-key (gồm 24 ký tự) từ đại lý cung cấp

\r\n

\r\n 3.       Cài đặt ZWCAD

\r\n

\r\n 4.       Sử dụng mã soft-key để kích hoạt ZWCAD (tham khảo ở hướng dẫn kích hoạt).