Những câu hỏi thường gặp

 

 

1. Làm thế nào tôi có thể phân biệt được loại license của tôi là Standalone hay Network? 
Dongle Authorization

Bạn có thể phân biệt được phiên bản khóa cứng theo ID của khóa cứng đó được in trên thân khóa. Ví dụ, bên phải của khóa cứng dành cho phiên bản Standalone Pro có số hiệu đầu là "68" có nghĩa là dành cho phiên bản Standalone. Hãy kiểm tra số hiệu đầu của ID khóa cứng và phân biệt chúng như sau:

Standalone: 18, 28, 58, 68
Network: 20, 35, 50, 55


Soft-key Authorization

Để kiểm tra loại Soft-key, bạn phải truy cập tới trung tâm ZWSOFT License và đăng nhập với mã license của mình. dưới đây là một vài ví dụ:
Ví dụ 1: ZWCAD+ 2012 pro standalone license:
Ví dụ 2: ZWCAD+ 2012 pro network license:


2. Tôi muốn nâng cấp từ bản standard lên bản Professional/Mechanical.

Đối với người sử dụng Soft-key, tất cả tiến trình nâng cấp là tương tự nhau.

Đối với người sử dụng khóa cứng, bạn cần có một khóa cứng mới, hoặc chuyển đổi thành soft-key.


3. Tôi muốn thêm một bản zwcad nữa khi tôi đang dùng network license.

Mọi khóa cứng và soft-key đã được cố định số lượng bản cài đặt, chúng tôi không thể thêm chúng vào license gốc, Nếu bạn vẫn muốn thay đổi số lượng các giao điểm, hãy thay đổi khóa cứng hoặc soft-key.

4. Làm thế nào để kiểm tra tình trạng soft-key (đang miễn phí hay đã được kích hoạt)?

Hãy truy cập vào ZWSOFT License Center và đăng nhập với soft-key của bạn. Từ mục " Manage Entitlements" bạn có thể kiểm tra có bao nhiêu bản cài đặt đã dừng sử dụng. Từ mục "Manage License' bạn có thể có những thông tin về bản cài đặt đã được kích hoạt với đầy đủ ngày giờ.

Ví dụ: đây là bản Standalone đang được sử dụng và có 0 bản cài đặt ngừng sử dụng.